Planétové prevodovky EP

- riešenia pre svet v pohybe
Planetové prevodovky EP

Jednostupňové planetové prevodovky radu EP 1 a EP 41,

dvojstupňové planetové prevodovky radu EP 4 a trojstupňové planetové prevodovky radu EP 43 sú kompaktné agregáty vytvorené spojením elektromotora ako hnacieho stroja s planetovou prevodovkou. Ozubené kolesá sú vyrobené z kvalitnej legovanej ocele, chemicko-tepelne spracované a brúsené. Satelity a hriadele sú uložené vo valivých ložiskách. Pripojovacie príruby pre elektromotor a výstupné príruby sú odliatky zo sivej liatiny.
Planetové prevodovky EP 5 sú určené na univerzálne použitie, môžu pracovať v horizontálnej alebo vertikálnej polohe.
Planetové prevodovky EP 5 s prevodmi od 12,5 do 63 sú dvojstupňové a prevodovky s prevodom 10 sú jednostupňové.

Prevodovka EP 1 je dimenzovaná na životnosť 40 000 hod.
Prevodovky EP 4, EP 41 a EP 43 sú dimenzované na životnosť 30 000 hod.

Planétové prevodovky EP 5

sú kompaktné agregáty vytvorené spojením elektromotora do veľkosti 180 ako hnacieho stroja s planétovou prevodovkou.
Ozubené kolesá sú vyrobené z kvalitnej legovanej ocele, chemicko-tepelne spracované a brúsené. Satelity a hriadele sú uložené vo valivých ložiskách. Pripojovacie príruby pre elektromotor a výstupné príruby sú odliatky zo sivej liatiny.
Planétové prevodovky s prevodmi od 12,5 do 63 sú dvojstupňové a prevodovky s prevodom 10 sú jednostupňové.

Na želanie zákaznika je možné dodať planétové prevodovky EP 5 vo zvláštnom prevedení a to:

- s iným elektromotorom
- so zmenenými rozmermi pripojovacej príruby
- prevedenie bez elektromotora.

Prevedenie prevodoviek je riešené ako:

- horizontálne pätkové
- horizontálne prírubové
- vertikálne prírubové.

Ozubenie a ložiská sú mazané rozstrekom oleja, vytvoreným brodením kolies a unášačov v olejovej náplni.

Parametre:

TypRozsah prevodovRozsah výkonov [kW]
EP 13,15 - 6,32,2 - 7,5
EP 410 - 631,5 - 22
EP 414 - 811 - 45
EP 4380 - 4000,37 - 3
EP 510 - 639 - 68
Ďalšie informácie: katalóg v PDF ... Katalóg EP /319 kB/
download Katalógu EP

Označovanie prevodoviek EP
↑ hore ← naspäť

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok