O firme ZTS Sabinov, a.s.

- história a súčasnosť firmy

W chwili obecnej ZTS Sabinov, a.s.

zatrudnia ok. 250 pracowników. Średnia roczna wartość produkcji wynosi ok. 18 mil. EUR. Gwarantem dalszego rozwoju firmy jest własna działalność badawczo-rozwojowa prowadzona zgodnie z potrzebami klientów.

Oferujemy także usługi w zakresie doradztwa inżynieryjnego.


Pic Pic Pic Pic Pic

Produkcja przekładni jest główną dziedziną działalności firmy. ZTS Sabinov, a.s. produkuje następujące typy przekładni:

Produkowane przekładnie dzielą się na standardowe – przekładnie różnych typów i wielkości oraz niestandardowe – przekładnie produkowane zgodnie z wymaganiami klientów.

Zalety ZTS Sabinov, a.s.:

  • systemowe podejście do zagadnienia sterowania jakością
  • wykwalifikowana kadra pracownicza
  • zaawansowane technologie produkcyjne
  • dogodne ceny
  • elastyczność w podejściu do klienta
Pic

Około 90% naszej produkcji eksportujemy za granicę, przy czym głównymi odbiorcami są: Chiny, Niemcy, USA, Rosja, Polska, Republika Czeska, Turcja, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina, Egipt, Włochy, Hiszpania, Holandia, państwa regionu Azji Południowej itd. Nasze wyroby sprzedajemy za granicę za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych lub też bezpośrednio końcowym użytkownikom. Przekładnie eksportujemy również pośrednio poprzez dostawców inwestycji (kompleksów technologicznych) dla potrzeb cukrowni, stalowni, cementowni, zakładów ceramicznych, elektrowni itd. oraz jako części składowe finalnych urządzeń stosowanych w powyżej wymienionych inwestycjach i kompleksach technologicznych.

export ZTS Sabinov, a.s.

Wszystkie procesy wykonywane w firmie podlegają systemowemu zarządzaniu, zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. System ten gwarantuje ciągłe udoskonalanie nie tylko wyrobów i sterowanych procesów, ale także kontrolę i zaspokajanie potrzeb naszych klientów.
ZTS Sabinov, a.s. prowadzi również działalność w dziedzinie systemowego rozwiązywania problematyki związanej z menedżmentem enwironmentalnym, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001, co jest najbardziej efektywnym sposobem ograniczania negatywnego wpływu działalności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne. Wynikiem takiego podejścia jest zmniejszanie zużycia energii, zwiększenie efektywności dokonywania wyboru i następnie wykorzystywania surowców oraz obniżanie kosztów recyklingu odpadów.
Jeśli chodzi o zaspokajanie ogólnych potrzeb klienta nasza Spółka dba o coraz wyższą jakość usług, wyrobów i serwisu.

Jakość ZTS Sabinov, a.s.

Misja:

„Produkować i oferować takie rozwiązania napędów, aby świat był w ruchu.”

Cele:

W przyszłości Spółka zamierza realizować kilka podstawowych celów. Jednym z najważniejszych jest zaspokajanie wymagań aktualnych i potencjalnych klientów, głównie z punktu widzenia wartości dostarczanych wyrobów, składu asortymentowego oraz ciągłego wzrostu poziomu technicznego oraz parametrów użytkowych wyrobów.
Aby osiągnąć ten cel Spółka realizuje różnorodne procesy, począwszy od nieustannie prowadzonej innowacyjności aktualnych wyrobów i rozwoju nowych wyrobów; poprzez optymalizację inwestycji w celu zabezpieczenia efektywności produkcji; aż po ekologiczną likwidację odpadów z procesu produkcyjnego.
Spółka ZTS Sabinov, a.s. chce w roli pracodawcy działać w dalszym ciągu odpowiedzialnie, jako firma mająca dobrą opinię i posiadająca dużą dynamikę rozwoju, stwarzająca swoim aktualnym i potencjalnym pracownikom stabilne i perspektywiczne zaplecze socjalne.

Dewiza:

Zaufanie i niezawodność - stanowią podstawę budowania przejrzystych stosunków z partnerami handlowymi.
Tradycja i jakość - są nośnymi filarami naszej Spółki.
Stabilność - nasza Spółka długotrwało utrzymuje stabilność ekonomiczną połączoną ze wzrostem jej wartości.
Lojalność – jest wynikiem utożsamiania się naszych pracowników z polityką jakości i wspierania wierności pracowników.
Innowacyjność - nasza Spółka nieprzerwanie projektuje nowe wyroby i wdraża innowacyjne technologie w celu spełniania lub nawet wyprzedzania oczekiwań partnerów handlowych.

Strategia:

Spółka realizuje swoje strategie handlowe w skali globalnej na drodze koncentracji swoich źródeł w celu osiągnięcia długotrwałego wzrostu i zyskowności przy zachowaniu akceptowalnych cen oraz respektowaniu odpowiedzialnej polityki społecznej i ekologicznej. Praca zespołowa stanowi podstawę wewnętrznej struktury firmy, będąc ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności, polepszanie swoich możliwości, doskonalenie struktur i procesów, wspieranie realizowalności i innowacyjności we wszystkich dziedzinach działania. technologii produktywnych technologii produktywnych technologii produktywnych technologii produktywnych technologii produktywnych
Więcej informacji w pliku PDF: 50 lat produkcji maszynowej /3,14 MB/

Początków dzisiejszych ZTS Sabinov, a.s. [pol. ZTS Sabinov, S.A. - Zakłady Ciężkiego Przemysłu Maszynowego Sabinov, Spółka Akcyjna] należy szukać w roku 1957. Do tego czasu działał w mieście Sabinovie Powiatowy Kombinat Przemysłowy, łączący różnego rodzaju produkcję rzemieślniczą drobnych przedsiębiorstw, które powstały z byłych prywatnych warsztatów. W celu podwyższenia jakości poszczególnych czynności utworzono Wojewódzkie Zakłady Gospodarki Miejskiej. W ten sposób ślusarstwo i naprawy samochodów włączono do Zakładu Przemysłu Maszynowego Wojewódzkiej Rady Narodowej Prešov [pol. Preszów], jednocześnie tworząc oddział w Sabinovie.

Z historii firmy Z historii firmy Z historii firmy Z historii firmy Z historii firmy Z historii firmy

Początki były naprawdę trudne. Profil produkcji obejmował wytwarzanie różnego rodzaju bram i opłoceń oraz remonty kapitalne samochodów ciężarowych, przechodząc stopniowo w kierunku produkcji seryjnej. W tym miejscu należałoby wspomnieć o innowacyjnych wyrobach: obracarce do siana VERTEX, różnego rodzaju mieszarkach betonu, pompach FEKA oraz pierwszym produkcie eksportowym - wózku motorowym MV 250.Wraz ze wzrostem wartości produkcji oraz dzięki realizowanemu profilowi produkcji i organizacji pracy zakład tracił charakter lokalnego ośrodka przemysłowego na rzecz dużego przedsiębiorstwa maszynowego.
Począwszy od dnia 1.1.1966 r. zakład przyłączono do przedsiębiorstwa narodowego Agrostroj Prostějov. aby rozwiązać problem zatrudnienia mężczyzn w północnej części powiatu preszowskiego. Od tego momentu datuje się nowy rozdział historii fabryki. Zaczynano od produkcji sprzętu rolniczego w postaci kultywatorów oraz różnego rodzaju frezów ziemnych i itp. Jednakże okres ten trwał stosunkowo krótko i dnia 1.1.1969 r. ma miejsce dalsza delimitacja, polegającą na przyłączeniu zakładu do VSS Košice. [pol. Wschodniosłowackie Zakłady Przemysłu Maszynowego Koszyce, przedsiębiorstwo narodowe]. Ukończono wtedy produkcję sprzętu rolniczego, wprowadzając nowy profil produkcji: przyczepy cysternowe i podwozia typu CN 22 oraz po części mniejsze typy reduktorów. W przeciągu roku 1974 nośnym filarem produkcji stają się reduktory, zaś w mniejszym stopniu giętarki do blach. Podobna struktura asortymentu produkcji, z niewielkimi zmianami, przetrwała po dzień dzisiejszy.
W roku 1977 położono kamień węgielny pod budowę nowego zakładu, który ukończono w 1983 r., poprawiając w sposób zasadniczy warunki pracy.

Dalsza historia Zakładu to czasy delimitacji:

1.5.1990 r. Zakład zostaje odłączony od ZŤS Košice, wchodząc w skład kombinatu ZTS Martin, pod nazwą ZŤS Sabinov.
1.7.1990 r. Zakład opuszcza kombinat ZŤS Martin; powstaje zakład ZŤS Sabinov przedsiębiorstwo państwowe.
1.5.1992 r. Fundusz Majątku Narodowego Republiki Słowackiej powołuje do życia ZŤS Sabinov, Spółka Akcyjna, która przejmuje profil produkcji po byłym przedsiębiorstwie państwowym.
1.5.2000 r. ma miejsce wynajem ekonomiczny odlewni Hronec – oddział ZŤS Sabinov, a.s.
1.10.2001 r. powstaje spółka ZLH, a.s., 083 30 Sabinov, oddział Hronec, działająca jako samodzielna spółka akcyjna.
↑ do przodu ← powrót

© 2013 Technika Obliczeniowa ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stron