Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

+421 51 4561 205

Kontakty

ZTS Sabinov, a.s.
Hollého 27
083 30 SABINOV
Slovensko

IČO: 00590 797
IČ-DPH: SK2020524 759
Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P

ZTS Sabinov

tel: +421 51 4561 205
fax:+421 51 4561 116
e-mail

tel: +421 51 4561 224
fax:+421 51 4561 257
e-mail

tel: +421 51 4561 224
fax:+421 51 4561 257
e-mail

tel: +421 51 4561 235
fax:+421 51 4561 257
e-mail

tel: +421 51 4561 267
fax:+421 51 4561 116
e-mail

tel: +421 51 4561 234
fax:+421 51 4561 257
e-mail

export:
tel: +421 51 4561 246
fax:+421 51 4561 280
e-mail

domáci trh:
tel: +421 51 4561 245
fax:+421 51 4561 280
e-mail

tel: +421 51 4561 246
e-mail