Výrobný program

- riešenia pre svet v pohybe

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek. ZTS Sabinov, a.s. vyrába podľa druhu ozubenia nasledovné typy prevodoviek:

• čelné
• kužeľové
• kužeľočelné
• závitovkové
• planétové

Podľa druhu aplikácie

sú prevodovky rozdelené do týchto skupín:
• prevodovky pre pohon bubna autodomiešavača betónu, stacionárne betonárky
• prevodovky pre dopravníky
• prevodovky pre chladiace veže
• prevodovky - rozvodovky do mobilných stavebných strojov
• prevodovky určené pre pohony zariadení do vagónov v železničnej doprave
• iné – vyvinuté a vyrábané na základe špecifikácie zákazníkov (prevodovky pre drviče, drevoobrábacie stroje, valcovacie linky, ...)

ZTS Sabinov a.s. predáva svoje výrobky na domáci trh, ale najmä do zahraničia, konečným užívateľom priamo alebo prostredníctvom obchodných zastúpení.

Prevodovky TSA 031

TSA 031:
Prevodovky TSA tvorí 9 typov čelných kužeľových a kužeľočelných prevodoviek, v štyroch resp. šiestich veľkostiach. Tieto prevodovky sú konštruované stavebnicovým spôsobom, čo umožňuje zostavovať rôzne ďalšie prevedenia pri zachovaní daných osových vzdialeností a prevodov podľa typizovaného radu. Čelné evolventné ozubenie je šikmé, korigované, kužeľové súkolia sú vyrábané s ozubením OERLIKON- ELOID-N.

Katalóg TSA 031


Prevodovka EP

EP:

EP 1 a EP 41 - jednostupňová planétová prevodovka
EP 5 - jedno/dvojstupňová planétová prevodovka
EP 4, EP 6 a EP 7 - dvojstupňové planétové prevodovky , a trojstupňová planétová prevodovka.
Sú to kompaktné pohony, vytvorené spojením planétovej prevodovky a elektromotora.
Podľa požiadaviek zákazníka je možné dodávať planétové prevodovky s úpravami:
- iný elektromotor
- iné prevedenie pripojovacej príruby
- prevedenie bez elektromotora

Katalóg EP

Prevodovka UCG

UZP, UCG:
Tento typorad prevodoviek je založený na závitovkovom súkolí, konštruovaný modulárnym systémom. Takto je možné používať prevodovku so závitovkovou alebo čelnou predlohou. Tieto typorady prevodoviek sú používané v podobných aplikáciách ako TSA, využívajúcich výhodu závitovkového prevodu - tichý chod a pri vyššom prevode samosvornosť.

Katalóg UZP    Katalóg UCG


Prevodovka TSP Prevodovka TSR

TSP,TSR:

Konštrukcia čelných a kužeľočelných prevodoviek je prispôsobená do ťažkých podmienok práce a výbušného prostredia, aké sú napríklad v baníctve, energetike čo spĺňajú odliatky telesa a veka skrine, tepelne spracované hriadele a ozubenie, ložiská a labyrintové tesnenia kombinované s gumovými tesneniami, dodávanými od renomovaných firiem.
Prevodovky TSP a TSR sa vyrábajú v 2 veľkostiach (TSP,TSR-355; TSP,TSR-400) a 3 prevedeniach:
- dvojstupňová čelná prevodovka TSP2
- trojstupňová čelná prevodovka TSP3
- trojstupňová kužeľo-čelná prevodovka TSR3

Katalóg TSP,TSR 355    Katalóg TSP,TSR 400

PM, PMC, PMK

PM, PMC, PMK:

Prevodovky PM, PMC a PMK sú určené pre priamy pohon bubna autodomiešavača betónovej zmesi s úžitkovým obsahom bubna 6 – 16 m3. Bubon nadstavby autodomiešavača je v aplikácii namontovaný na hnaciu prírubu prevodovky, ktorá prenáša krútiaci moment z hydromotora na bubon autodomiešavača. Prevodovka zároveň slúži na uloženie prednej časti bubna. Prevodovky PM 51 sú dodávané alternatívne, s náhonom na vodné čerpadlo (označenie .1)
a bez náhonu na vodné čerpadlo (označenie .2), pričom pri alternatíve s náhonom na vodné čerpadlo sú možné dve vyhotovenia: pravé - ľavé. Na pohon môžu byť použité rôzne typy vyrábaných hydromotorov.

Katalóg PM a PSB


Prevodovky PSB

PSB:

Prevodovky typu PSB slúžia na pohon stacionárnych betonáriek. Vyrábané sú v 5-tich veľkostiach: PSB 500, PSB 1000, PSB 1500, PSB 2500 a PSB 3000, podľa objemu bubna betonárky. Prevodovky PSB 500 a 1000 sú dvojstupňové planétové prevodovky dodávané ako kompaktný celok s elektromotorom. Elektromotor je s prevodovkou spojený cez prírubu, pričom centrálne koleso 1. stupňa je nasadené priamo na hriadeli elektromotora. Prevodovky PSB 1500, PSB 2500 a PSB 3000 sú riešené ako dvojstupňové planétové prevodovky s kužeľovou predlohou. Na strane vstupného hriadeľa sú vybavené prírubou, umožňujúcou pripojenie k elektromotoru cez kardanový hriadeľ. Okrem štandardných prevodových pomerov je možnosť objednať si aj rôzne neštandardné prevody.


Katalóg PM a PSB

Prevodovka KCV

KCV:

Prevodovky KCV sú určené pre pohon ventilátora chladiacich veží.


Vyrábajú sa v 4 veľkostiach a v rôznych prevodoch.:
- KCV6
- KCV8
- KCV10
- KCV12
Konštrukcia prevodovky umožňuje použitie zvláštneho príslušenstva, podľa želania zákazníka. Ozubenia sú špeciálne tepelne spracované. Do prevodoviek je integrovaný systém mazania.

Katalóg KCV


Prevodovka DBP 160

DBP 160:

Navijak DBP-160 je zariadenie slúžiace na zdvíhanie a spúšťanie hornej plošiny vagóna na prepravu automobilov. Jeho hlavnou časťou je čelná prevodovka, na ktorej výstupnom hriadeli sú uchytené dva lanové bubny. Súčasťou navijaku je lamelová trecia brzda, ktorá zabezpečuje bezpečné zastavenie a zablokovanie bremena v ľubovoľnej polohe počas zdvihu alebo spúšťania. Navijak je ďalej vybavený trecou poistnou preklzovou spojkou, ktorá ho chráni pred preťažením a odstredivou poistkou (druhé istenie), ktorá zablokuje spúšťanie v prípade zlyhania poistnej preklzovej spojky.

Veľkú skupinu tvoria neštandardné prevodovky projektované a vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, resp. vyrábané podľa výkresovej dokumentácie zákazníka.

Neštandardné prevodovky Neštandardné prevodovky Neštandardné prevodovky Neštandardné prevodovky Neštandardné prevodovky
↑ hore ← naspäť

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok