Program produkcji

- rozwiązania dla świata w ruch

Produkcja przekładni jest główną dziedziną działalności firmy. Z punktu widzenia rodzajów zazębienia ZTS Sabinov, a.s. produkuje następujące typy przekładni:

• walcowe
• stożkowe
• stożkowo-walcowe
• ślimakowe
• planetarne

Z punktu widzenia zastosowań

przekładnie dzielimy na następujące grupy:
• przekładnie do napędu bębnów samochodowych mieszarek betonu oraz betoniarek stacjonarnych
• przekładnie do przenośników
• przekładnie do wież chłodniczych
• przekładnie główne mobilnych maszyn budowlanych
• przekładnie przeznaczone do napędu urządzeń montowanych w wagonach do transportu kolejowego
• inne – zaprojektowane i produkowane na podstawie specyfikacji klientów (przekładnie do kruszarek, do maszyn do obróbki drewna, do walcowniczych linii technologicznych itp.)

ZTS Sabinov a.s. sprzedaje swoje wyroby nie tylko na rynku wewnętrznym, ale również za granicą, bezpośrednio końcowym odbiorcom albo za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych.

Przekładnie TSA 031

TSA 031:

Przekładnie tego typoszeregu dzielimy na 9 typów przekładni walcowych, stożkowych i stożkowo-walcowych, od czterech do sześciu wielkości. Przekładnie te zaprojektowano jako modułowe, co umożliwia realizację różnych dalszych wariantów, zachowując przy tym wymagane osiowe odległości i przełożenia danego typoszeregu. Walcowe zazębienie ewolwentowe może być skośne, korygowane. Zespóły stożkowe produkowane są z zazębieniem OERLIKON- ELOID-N.

Katalog TSA 031


Przekładnie EP

EP:

EP 1 i EP 41 - jednostopniowa przekładnia planetarna
EP 5 - jedno- lub dwustopniowa przekładnia planetarna
EP 4, EP 6 a EP 7 - dwustopniowa przekładnia planetarna oraz trójstopniowa przekładnia planetarna.
Są to napędy kompaktowe, powstałe wskutek połączenia przekładni planetarnejej z silnikiem elektrycznym.
W zależności od wymagań klienta przekładnie planetarne możemy dostarczać z następującymi zmianami wariantowymi:
- z innym rodzajem silnika elektrycznego
- z inną wersją kołnierza sprzęgającego
- w wersji bez silnika elektrycznego

Katalog EP

Przekładnia UCG, UCG-P

UZP, UCG:

Typoszereg tego rodzaju przekładni oparty jest na zespółe ślimakowym, zaprojektowanym modułowo. W ten sposób można zbudować reduktor z przystawką ślimakową lub walcową.
Przekładnie tego typoszeregu znajdują podobne zastosowania jak przekładnie typoszeregu TSA, wykorzystując zalety przełożenia ślimakowego – cichą pracę oraz zapobieganie możliwości pracy rewersyjnej przy przełożeniach większych wartości.

Katalog UZP    Katalog UCG


Przekładnia TSP Przekładnia TSR

TSP,TSR:

Konstrukcję przekładni walcowych i stożkowo-walcowych dostosowano do ciężkich warunków pracy oraz do środowiska zagrożonego wybuchem, panujących na przykład w górnictwie lub energetyce, dzięki materiałom obudowy i wieka skrzyni, obróbce termicznej wałka i zazębienia, łożyskom i uszczelce labiryntowej w kombinacji z uszczelkami gumowymi, pochodzącymi od renomowanych firm.
Przekładnie TSP i TSR produkuje się w 2 wielkościach (TSP,TSR-355; TSP,TSR-400) oraz w 3 wersjach:
- dwustopniowa przekładnia walcowa TSP2
- trójstopniowa przekładnia walcowa TSP3
- trójstopniowa przekładnia stożkowo-walcowa TSR3

Katalog TSP,TSR 355    Katalog TSP,TSR 400

PM, PMC, PMK

PM, PMC, PMK:

Przekładnie PM, PMC i PMK są przeznaczone do bezpośredniego napędu bębnów mieszarek samochodowych o objętości użytkowej bębnów w zakresie 6 ÷ 16 m3. Bęben nadbudowy mieszarki samochodowej jest przymocowany do kołnierza napędowego przekładni, przenoszącego moment obrotowy z silnika na bęben mieszarki samochodowej. Jednocześnie przekładnia służy do zamocowania czołowej części bębna. Przekładnie PM 51 są dostarczane w dwóch alternatywach: z napędem pompy wodnej (oznaczenie .1)
oraz bez napędu pompy wodnej (oznaczenie .2), przy czym w wariancie z napędem pompy wodnej występują dwie wersje: prawa lub lewa. Do ich napędu służą różne typy silników.

Katalog PM i PSB


Przekładnie PSB

PSB:

Przekładnie typoszeregu PSB służą do napędu betoniarek stacjonarnych. Produkowane są w 5-ciu wersjach: PSB 500, PSB 1000, PSB 1500, PSB 2500 oraz PSB 3000, w zależności od objętości bębna betoniarki. Przekładnie PSB 500 i 1000 to dwustopniowe przekładnie planetarne dostarczane w postaci kompaktowej wraz z silnikiem elektrycznym. Silnik elektryczny jest połączony z przekładnią poprzez kołnierz, przy czym centralne koło 1-go stopnia jest bezpośrednio osadzone na wałku silnika elektrycznego. Przekładnie typów PSB 1500, PSB 2500 oraz PSB 3000 to dwustopniowe przekładnie planetarne z przystawką stożkową. Od strony wałka wejściowego wyposażono je w kołnierz, umożliwiający podłączenie do silnika elektrycznego poprzez wałek Cardana. Istnieje możliwość zamówienia przekładni z przełożeniami niestandardowymi, oprócz standardowych.


Katalog PM i PSB

Przekładnia KCV

KCV:

Przekładnie KCV są przeznaczone do napędu wentylatora wież chłodniczych.

Produkuje się je w 4 wielkościach oraz z różnymi wartościami przełożeń.:
- KCV6
- KCV8
- KCV10
- KCV12
Konstrukcja przekładni umożliwia korzystanie z dodatkowego wyposażenia, według wymagań klienta. Zazębienia kół zębatych poddano specjalnej obróbce termicznej. Przekładnie wyposażono w zintegrowany system smarowania.

Katalog KCV


Przekładnia DBP 160

DBP 160:

Wciągarka DBP-160 jest urządzeniem służącym do podnoszenia i opuszczania górnej platformy wagonu służącego do transportu samochodów. Zasadniczą częścią urządzenia jest przekładnia walcowa, z przymocowanymi do wałka wyjściowego dwoma bębnami z linami. W skład wciągarki wchodzi także listwowy hamulec cierny, zabezpieczający bezpieczne zatrzymanie i zablokowanie ciężaru w dowolnym położeniu podczas podnoszenia lub opuszczania. Wciągarka została również wyposażona w zabezpieczające cierne sprzęgło ślizgowe, które chroni ją przed przeciążeniem oraz w bezpiecznik odśrodkowy (drugi stopień zabezpieczenia), który blokuje samoczynne opuszczanie się podnoszonego ciężaru w przypadku awarii zabezpieczającego sprzęgła ślizgowego.

Dużą grupę przekładni tworzą przekładnie niestandardowe zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami klienta lub też produkowane na podstawie dokumentacji rysunkowej klienta.

Przekładnie niestandardowe Przekładnie niestandardowe
↑ do przodu ← powrót

© 2013 Technika Obliczeniowa ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stron