Technický vývoj

- priblížiť sa zákazníkovi
vývoj prevodoviek
realizácia vývoja

Aktivity technického vývoja


Deregulácia, diverzifikácia, globalizácia trhov a medzinárodné fúzie spôsobujú dramatický nárast konkurencie. Tradičné hranice medzi rôznymi podnikateľskými oblasťami sa strácajú. Okrem toho podstatne rastú aj očakávania zákazníkov a ich znalosti o trhu a ponuke konkurencie.
Firma ZTS Sabinov, a.s. v súvislosti s nárastom konkurencie na trhu si plne uvedomuje potrebu sústrediť sa na zákazníka a uspokojovať jeho požiadavky aj vlastným vývojom produktov.


Na čom pracujeme:


Budúcnosť spoločnosti je spojená s naplnením niekoľkých základných cieľov.
Jedným z najdôležitejších je uspokojenie požiadaviek súčasných a potenciálnych zákazníkov a to najmä z pohľadu objemu dodávaných výrobkov, sortimentnej skladby a neustáleho rastu technickej úrovne a úžitkových parametrov výrobkov.
Na zabezpečenie tohto cieľa má spoločnosť nastavené procesy, počínajúc kontinuálnou inováciou súčasných výrobkov, vývojom nových výrobkov cez optimalizáciu investícií na zabezpečenie výroby, končiac ekologickou likvidáciou odpadu z výrobného procesu.
V úlohe zamestnávateľa chce spoločnosť ZTS Sabinov a.s. naďalej vystupovať ako seriózna firma s dobrou povesťou a dynamickým rozvojom, ktorá svojim súčasným a potenciálnym zamestnancom vytvára stabilné a perspektívne pracovné zázemie.
V oblasti vnútornej štruktúry firmy je základom tímová práca zameraná na neustále zvyšovanie výkonnosti a zlepšovanie svojich schopností, štruktúr a procesov.
↑ hore ← naspäť

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok