Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

ZTS Sabinov, a.s.

Firma založená v roku 1957

Jedným z najdôležitejších cieľov našej spoločnosti je uspokojenie požiadaviek súčasných a potenciálnych zákazníkov a to najmä z pohľadu objemu dodávaných výrobkov, sortimentnej skladby a neustáleho rastu technickej úrovne a úžitkových parametrov výrobkov.

POZRIEŤ VIAC

ZTS Sabinov, a.s.

Naše produkty

Hlavnou činnosťou našej firmy je výroba prevodoviek do rôznych aplikácií pre univerzálne, konkrétne aj atypické použitie. V roku 1997 sme zaviedli systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001.

POZRIEŤ VIAC

ZTS Sabinov, a.s.

Naše princípy

Systémové prístupy k riadeniu kvality, kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti, produktívne technológie, výhodné ceny, flexibilita.

POZRIEŤ VIAC
Prevodovky štandard univerzálne použitie

Patria sem prevodovky radu TSA, EP, UZP, UCG, TSP a TSR

Prevodovky štandard konkrétne aplikácie

Patria sem prevodovky radu PM, PMC, PMK, KCV, PSB a navijáky.

Neštandardné prevodovky

Patria sem prevodovky projektované a vyrábané podľa požiadaviek zákazníka.

Technický vývoj

Aktivitami technického vývoja sa snažíme čo najefektívnejšie uspokojovať požiadavky zákazníkov.

Súčastnosť firmy

ZTS Sabinov, a.s.

Firma má v súčasnosti 155 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 15 mil. EUR. Rozvoj firmy je zabezpečovaný vlastným vývojom výrobkov podľa potrieb zákazníkov. Našim zákazníkom poskytujeme služby v oblasti inžinierskeho poradenstva.

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek. ZTS Sabinov, a.s. vyrába nasledovné typy prevodoviek: čelné, kužeľové, kužeľočelné, závitovkové, planétové. Prevodovky sú vyrábané ako štandardné - v rôznych typoch a veľkostiach a neštandardné –vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov.

EXPORT

Obchodné zastúpenia

Približne 90% našej produkcie vyvážame do zahraničia, pričom najväčšie exportné teritória sú: Čína, Nemecko, USA, Rusko, Poľsko, Česko, Turecko, Veľká Británia, Írsko, Ukrajina, Egypt, Taliansko, Španielsko, Holandsko, krajiny južnej Ázie atď. Svoje výrobky predávame do zahraničia prostredníctvom obchodných zastúpení, ako aj priamo konečným užívateľom. Prevodovky sú exportované aj nepriamo, tzn. dodávateľmi investícií (technológií) cukrovarov, oceliarní, cementární, keramických závodov, elektrární, atď., a tak isto aj ako časti finálnych zariadení používaných v horemenovaných investíciách a technológiach.

POZRIEŤ VIAC

Hodnoty spoločnosti

 • dôvera a spoľahlivosť

  Sú základom budovania otvorených vzťahov s obchodnými partnermi.

 • tradícia a kvalita

  Sú nosnými piliermi spoločnosti. Naša loajálnosť je výsledkom stotožnenia zamestnancov s politikou kvality a podpory vernosti zamestnancov

 • stabilita

  Spoločnosť udržuje dlhodobú ekonomickú stabilitu prepojenú s rastom hodnoty spoločnosti.

 • inovatívnosť

  Spoločnosť neustále vyvíja nové výrobky, zavádza inovatívne technológie, s cieľom naplniť a prekonávať očakávania obchodných partnerov.

STRATÉGIA

Obchodná stratégia firmy je realizovaná v globálnych oblastiach obchodu, sústreďovaním zdrojov akciovej spoločnosti na dosiahnutie dlhodobého rastu a ziskovosti pri akceptovateľných cenách, pri rešpektovaní sociálnej a ekologickej zodpovednosti. V oblasti vnútornej štruktúry firmy je základom tímová práca, zameraná na neustále zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti, zlepšovanie svojich schopností, štruktúr a procesov, podpora vzniku realizácie a inovácií na všetkých úrovniach.

 • ZTS Sabinov, a.s.
  Hollého 27, 083 30 SABINOV +421 51 4561 205