Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

O FIRME

ZTS Sabinov, a.s.

Má v súčasnosti 155 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 15 mil. EUR. Rozvoj firmy je zabezpečovaný vlastným vývojom výrobkov podľa potrieb zákazníkov.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v oblasti inžinierskeho poradenstva.

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek. ZTS Sabinov, a.s. vyrába nasledovné typy prevodoviek:

Prevodovky sú vyrábané ako štandardné - v rôznych typoch a veľkostiach a neštandardné –vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov.

Silné stránky ZTS Sabinov, a.s.:

  • systémové prístupy k riadeniu kvality
  • kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti
  • produktívne technológie
  • výhodné ceny
  • flexibilita