prevodovky prevodovky prevodovky

ZTS Sabinov, a.s.


    Firma založená v roku 1957. Jej hlavným výrobným programom je výroba prevodoviek:
kužeľových, čelných, závitovkových, planétových a ich kombinácií.
    Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. patrí do skupiny spoločností Optifin Invest, ktorej členmi je niekoľko významných slovenských spoločností ako Tatravagónka a.s. Poprad, TREVA s.r.o. Prakovce, Vagónka Trebišov a.s.,ZLH Plus a.s. Hronec, WEP Trading a.s. Sabinov, PL Profy s.r.o. Orlov...
    Firma zaviedla v roku 1997 systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001.

Projekty EÚ:

rast kapital

Vzdelávanie a príprava pracovníkov z ESF


V spolupráci s MPSVaR a Sociálnou implementačnou agentúrou realizujeme projekt:

„Vedomostný kapitál ako základ pre rozvoj“

Vzdelávacie aktivity, zaradené do projektu sú modulované a pripravované s cieľom dosiahnuť vedomostný a odborný rast cieľovej skupiny a zabezpečiť adaptabilitu ako pracovníkov tak podniku.
Projekt „Vedomostný kapitál ako základ pre rozvoj“ je koncipovaný ako projekt trvalého zlepšovania - teda nikdy nekončiaci proces. Spoločnosť aj po ukončení realizácie projektu bude naďalej pokračovať v skvalitňovaní vedomostnej úrovne všetkých pracovníkov vzhľadom k neustále napredujúcej technológií obrábania, delenia materiálov, zvárania, v poznatkoch o efektívnom riadení výroby a ako aj v oblasti informačných technológií.

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ


Európsky sociálny fond
Sociálna implementačná agentúra
Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny
↑ hore

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok